GDPR banner

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Ved indførelsen af den nye persondataforordning skaber vi øget fokus på dig som person og din ret til at have kontrol over dine personlige oplysninger.

Vi behandler altid dine personoplysninger med omhu og respekt. Har du nogle spørgsmål til vores brug eller implementering af GDPR, er du altid velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

 

Kontakt oplysninger

PackageFactory IVS
E-mail: [email protected]

 

Behandling af dine persondata

Vi behandler disse to typer af oplysninger, 1. personlige oplysninger, 2. anonyme oplysninger.

Personlige oplysninger er dem du giver til os, når du f.eks. kontakter os ved hjælp af vores kontakt formular, eller de oplysninger vi efterspørger, som er nødvendige for at vi kan udvikle/supportere en IT-løsning for dig. Disse oplysninger kan f.eks. være navn, e-mail, adresse, telefonnummer, virksomhed, cvr.

Anonyme oplysninger er dem der bliver indsamlet når du f.eks. besøger vores hjemmeside, i form af cookies. Alle de anonyme oplysninger vi indsamler til statistik kan ikke henføres til navngivne brugere. Vi bruger bl.a. Google Analytics & Microsoft Application Insights til at indsamle data om trafikken på vores hjemmeside, som fx hvilke sider og elementer, der anvendes mest, sidens performance, samt hvilken fejl der opstår. Statistikken fra disse data bruger vi til at forbedre brugervenligheden på vores website og i vores produkter.

 

Opbevaring af persondata

Vi gemmer kun de oplysninger vi har brug for, det kan være under udviklingsfase eller supportfase på et IT-projekt, eller hvis vi er påkrævede at gemme visse informationer gennem en lovgivning. Alt andet persondata slettes løbende.

 

Sikkerhed

Vi går meget op i sikkerhed og det gør vi også når vi behandler dine persondata. Vi arbejder kun med GDPR compliance‐teknologier og har en masse sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine persondata i form af multifaktor-godkendelse og adgangskontrol for hver eneste medarbejder.Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage
  • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
  • Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.
 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger
  • Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til at få slettet dine oplysninger
  • I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
  • I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen
  • I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Dataportabilitet
  • I visse tilfælde har du ret tiat l få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: [email protected]